Day: May 1, 2023

כאשר קווין מירנדה סיים את תואר שני במנהל השירות ממוסד הניהול של אוניברסיטת קורנל, הוא חשב על אפשרויותיו. דרך אחת הובילה לכיבוש משגשג בענף השירותים המוניטריים, שם קשרים בצפון -מזרח יפתחו כמה דלתות מסוימות. עם זאת, הדרך השנייה הייתה שעניין אותו. במשך הרבה יותר מעשור, קווין היה מושב בשורה הראשונה למה שאביו, כריס מירנדה, החל […]