Day: May 12, 2023

העומדים בהצהרה האחרונה כי לוחמי UFC הבטיחו “גיבוי” מהצוותים, עוד יותר פרטים נוגעים לאור. היום התאחד כאן הוציא את העמידה בהודעה לעיתונות – LAS VEGAS, NV – כיום, שניים מהאיגודים הגדולים ביותר ב”הבירת הקרב “של העולם הציגו מאמץ לארגן לוחמי MMA באליפויות המאבק העליונות (UFC), המקדם הגדול ביותר של אירועי MMA מומחים. “נדהמנו לגלות בדיוק […]