Day: June 4, 2023

מאת מאט ווייק זה לא מוחלט שהמוח הוא איבר חשוב, אבל האם חשבת אי פעם מה אתה יכול לעשות כדי לשמור עליו בריא, כמו אוכל בריא במוח? המחשבה כנראה מעולם לא חצתה את דעתך, נכון? אחרי הכל, אנשים רבים רק נוטים להתמקד בדברים לאחר שקורה להם משהו נורא. עם זאת, לכולנו יש סיבות שונות לכך […]