Day: May 20, 2023

היתרון של אספירין לאנשים בריאים אינו בטוח מחקר חדש הראה כי למרות נטילת אספירין מועילה במניעת התקפי לב ומשיכות בקרב אנשים עם מחלות לב וכלי דם מבוססות (מניעה משנית), היתרונות שלה אינם עולים בבירור על הסיכונים אצל אנשים בריאים (מניעה ראשונית). חוקרים ביחידת שירות הניסוי הקליני באוניברסיטת אוקספורד ניתחו נתונים ממספר ניסויים למניעה ראשונית ומשנית […]